Sidekart
Vi Maler Norge
Postboks 5479 Majorstua, 0305 Oslo Telefon 23 08 75 90 Faks 23 08 75 89
MESTER
 

Hvorfor bli medlem av MLF?
Aktiv kompetansehevning
Maler- og Byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) arbeider aktivt med kompetansehevning. Vi ønsker å påvirke innholdet av fagopplæringen og de utdanningstilbud som for øvrig finnes for håndverksmestre.

Også fagfolk trenger impulser
Som medlem av MLF er du en del av et stort fellesskap som består av nærmere 800 malermestre og byggtapetsermestre. Det finnes 18 laug/lokalforeninger i landet, stort sett ett i hvert fylke. Gjennom lauget/lokalforeningen får du møte kolleger, leverandører og andre som gir deg nye faglige impulser, som igjen gjør hverdagen lettere.
Lauget/lokalforeningen gir deg også et sosialt fellesskap

Medlemskap forbedrer bunnlinjen din!
Som bedriftsleder er du selvsagt opptatt av hva du til slutt sitter igjen med av kroner og øre. Vær oppmerksom på at du sparer kostnader på å være medlem av MLF

Som medlem får du tilgang på en rekke produkter og tjenester fra seriøse leverandører til svært gunstige betingelser. Bruker du disse tilbudene aktivt, kan dette i mange tilfeller føre til at du spare inn det medlemskapet koster

Medlemskap er et kvalitetsstempel!
Det er mange useriøse aktører i markedet for maler- og byggtapetserarbeid. Medlemskapet gir deg et kvalitetsstempel overfor kunder og leverandører. Medlemmer kan derfor aktivt bruke MLFs forbundssymbol i sin markedsføring - på biler, i brosjyrer og på brevark

Meld deg inn her!


Nyheter fra Maleren