Sidekart
Vi Maler Norge
Postboks 5479 Majorstua, 0305 Oslo Telefon 23 08 75 90 Faks 23 08 75 89
MESTER
 

Innmelding i MLFMedlemsskap søker du gjennom det lokale laug eller lokalforening

Mesterbrev i malerfaget eller byggtapetserfaget er et krav for å bli medlem

Søknaden om medlemsskap avgjøres i det MLF Laug/lokalforening som din bedrift geografisk hører til.
Når du er tatt opp der, blir du automatisk medlem i Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund

Dersom du har spørsmål om søknaden eller prosedyren, kan du kontakte: 
MLF sentralt tlf. 23 08 75 90

Innmeldingsskjema sendes til det Laug/lokalforening du geografisk hører til - Lauget/lokalforeningen kan ha supplerende vilkår for medlemsskap - kontakt derfor lauget før du sender inn søknaden
Oversikt over MLFs Laug og lokalforeninger - klikk her

Nyheter fra Maleren