Sidekart
Vi Maler Norge
Postboks 5479 Majorstua, 0305 Oslo Telefon 23 08 75 90 Faks 23 08 75 89
MESTER
 

En viktig bransje må ha et talerørMaler- og byggtapetserfagene er viktige for samfunnet!

Bransjen forskjønner og bevarer den store realkapitalen som ligger i landets bygningsmasse.
Den både skaper og sikrer verdier!

Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) er bransjeorganisasjonen for maler- og byggtapetsermestrene i Norge

MLF driver et aktivt arbeid for å fremme medlemmenes sak vis a vis politiske myndigheter. MLF skal også ivareta bransjens alminnelige anseelse i samfunnet og i markedet

En del av arbeidet gjøres ved å påvirke og samarbeide med andre organisasjoner. MLF er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL), som er en landsforening under Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

MLF er, som arbeidsgiverorganisasjon, engasjert i tariffspørsmål. Vi søker å skape gode relasjoner mellom bedriften og medarbeiderne

Meld deg inn her!

Nyheter fra Maleren