Sidekart
Postboks 5479 Majorstua, 0305 Oslo Telefon 23 08 75 90 Faks 23 08 75 89
MESTER
 

KursUtvikling og opplæring handler om å forbedre arbeidsprosessene og rutinene våre gjennom veiledning, trening og inspirasjon

Å gå på kurs skal være en inspirasjonskilde som gir oss påfyll av kunnskaper, nye impulser og ideer.
Læring skjer best under aktivitet og i samspill med andre. Det blir derfor lagt vekt på praktiske øvelser, dialog og erfaringsutveksling i opplæringen

MLF arrangerer kurs etter forespørsel. Behovet varierer fra bedrift til bedrift, og fra laug til laug. Vårt kurstilbud tar utgangspunkt i de eksisterende behov, og videreutvikles i takt med de endringene som foregår rundt oss. På den måten kan vi i samarbeid sørge for kompetansebygging på ønsket område


Her er linker til andre skoler/kurs som kan være interessante:
NCS Fargeskolen 

Entreprenørskolen

Byggmesterskolen


For mer informasjon ta kontakt med MLF:
Olav Dagsleth

fagsjef
E-post: olav.dagsleth@mlf.no
Tlf: 23 08 75 92Nyheter fra Maleren