Sidekart
Vi Maler Norge
Postboks 5479 Majorstua, 0305 Oslo Telefon 23 08 75 90 Faks 23 08 75 89
MESTER
 

Bruk en MLF-bedrift!


Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) organiserer ca. 500 bedrifter på landsbasis som driver virksomhet innen maling, gulvlegging og tapetsering

Det er bare MLF-medlemmer som har rett til å bruke forbundsmerket i rødt, gult og blått (”propellen”), slik du ser det gjengitt i forbundets logo


Bruker du et firma som markedsfører seg ved hjelp av MLF-merket, er du trygg!

Finn en malermesterbedrift her


Det er et stort antall useriøse bedrifter i markedet for malerarbeid, gulvlegging og tapetserarbeid.  Mange byggherrer og huseiere har måttet angre bittert på sitt valg av ”håndverker”.  Tenk på alle våtromsbelegg som ikke holder mål og fasader som ødelegges på grunn av feil kombinasjon av underlag og overflatebehandling!

Hvert år fører dårlig utført arbeid med for eksempel pussfasader til skader for millionbeløp.  Og når du skal reklamere, er kanskje ”håndverksfirmaet” borte fra jordens overflate…

Det er så alt for lett å trå feil for deg som er kunde. Det er derfor viktig at du vet hva du bør se etter

MLF-merket betyr:
At bedriften vet hva den driver med.  En MLF-bedrift må ha mesterbrev i malerfaget eller byggtapetserfaget. 
Det innebærer at den ansvarlige lederen ikke bare har den formelle utdanningen i orden, men også praksis i faget

At bedriften har tilgang til faglig oppdatering og kurs gjennom MLF, noe som sikrer kvaliteten på arbeidene

At du er sikret en profesjonell medspiller og rådgiver, som kan gi eiendommen din en  merverdi.  Råd og veiledning er et av MLF-bedriftens viktigste områder

At bedriften er underlagt MLFs klageordning for forbrukere

At bedriften er bundet av MLFs etiske regler og vedtekter.  Disse stiller strenge krav til måten bedriften håndterer sine kunder på

At bedriften er underlagt MLFs garantiordning for forbrukere
Det betyr at hvis bedriften går konkurs eller nekter å utbedre mangler, vil du som er forbruker bli holdt skadesløs

Nyheter fra Maleren