Sidekart
Vi Maler Norge
Postboks 5479 Majorstua, 0305 Oslo Telefon 23 08 75 90 Faks 23 08 75 89
MESTER
 

Gode råd ved bruk av håndverkereHer kommer noen råd til deg som er forbruker og som skal engasjere håndverker:

1. Definer arbeidet
Det anbefales å lage en skriftlig redegjørelse for det arbeidet som ønskes utført, om nødvendig også befaring med håndverksbedriften før utarbeidelse av pristilbud. Her går dere gjennom hva som skal gjøres og hvilket resultat som er ønskelig.
Jo bedre forberedelser, jo bedre resultat!
 
2. Hent inn tilbud
Ved alle oppdrag hvor arbeidsomfanget er kjent anbefales det å innhente skriftlig pristilbud. Et tilbud bør inneholde mange av de elementene en kontrakt/avtale inneholder.
Som et minimum må tilbudet inneholde pris, oppdrags-beskrivelse og tidsramme.
I tilfeller hvor arbeidsomfanget ikke er kjent, anbefales det å innhente timepriser og påslagsprosenter på materiell. Det er ikke nødvendigvis den håndverkeren med dyrest pris, som er den beste

3. Lag skriftlig avtale
Det er viktig at du før arbeidene starter inngår en skriftlig avtale/kontrakt med håndverkeren

Følgende punkter bør inngå i kontrakten:
* Beskrivelse og kvalitetskrav
* Ansvarsfordeling mellom aktørene
* Fremgangsmåte/arbeidsprosedyrer
* Fremdriftsplan
* Dagmulkt kan også avtales

En god kontrakt forhindrer tvister i etterkant! Det er utarbeidet flere standardkontrakter som er godkjent av forbrukermyndighetene
Les mer om standardkontrakter her
 
4. Tilleggsarbeid skal avtales
Viser det seg behov for tilleggsarbeid underveis, skal håndverkeren kontakte deg. Ved tilleggsarbeid eller endring av oppdraget underveis, skal det skrives  særskilt avtale om dette hvor merpris, tid etc. kommer tydelig fram

5. Avslutning av oppdraget
Det anbefales befaring før overtakelse og sluttoppgjør Eventuelle reklamasjonsarbeider utføres i henhold til avtalt tidsfrist og før endelig sluttoppgjør.
Holdes det tilbake et beløp for feil eller mangler som ikke er rettet opp, skal beløpet reflektere verdien av disse arbeidene. Det er ikke adgang til å holde tilbake mer enn dette

Nyheter fra Maleren