Sidekart
Vi Maler Norge
Postboks 5479 Majorstua, 0305 Oslo Telefon 23 08 75 90 Faks 23 08 75 89
MESTER
 

Standardkontrakter for oppdrag


To avtaler er utarbeidet av en komite nedsatt av Norges Byggstandardiseringsråd

Komiteen har hatt medlemmer fra forbrukersiden og byggebransjens organisasjoner

Den ene standardavtalen er ment å regulere arbeider av større omfang, mens den andre skal kunne brukes for de mindre


Standardkontrakter etter håndverkertjenesteloven
Håndverkertjenesteloven gjelder for alle typer tjenesteoppdrag - det være seg TV-reparasjon eller frisørtjenester – altså ikke bare arbeid på bygg. Den er således svært generell

På denne bakgrunnen er det, i samarbeid mellom bransjeforeninger og forbrukermyndighetene, utarbeidet standardkontrakter for arbeid på fast eiendom som utfyller loven. Vi har to standardavtaler:

NBR-blankett 3502 For arbeider hvor vederlaget er mindre enn 1,5 G (Folketrygdens grunnbeløp)

NBR-blankett 3501 For arbeider hvor vederlaget er større enn 1,5 G

G = grunnbeløpet i folketrygden, per oktober 2006, kr 62 892,00


Standardkontrakter etter bustadoppføringsloven
Det er, i samarbeid mellom bransjeforeninger og forbrukermyndighetene, utarbeidet standardkontrakter som utfyller bestemmelsene i Bustadoppføringsloven. Den mest praktiske er:

NBR-blankett 3426 ” Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus ”


Trenger du mer informasjon eller standardkontrakter?
Klikk her for å laste ned GRATIS

eller henvendelse til:

Standard Norge - salg av Norsk standard 
Tlf: 67 83 87 00
E-post: pronorm@standard.no
WEB: www.standard.no

Nyheter fra Maleren