Sidekart
Vi Maler Norge
Postboks 5479 Majorstua, 0305 Oslo Telefon 23 08 75 90 Faks 23 08 75 89
MESTER
 

Malerfagets historielagMalerfagets Historielag ble stiftet av ildsjeler i Sarpsborg 20. februar 1996

"Vi ville bli evige amatører hvis vi ikke tok med oss tidligere generasjoners erfaringer i vårt daglige arbeid, samtidig som vi for hver dag legger nye kunnskaper til de tidligere"

Engasjer deg i det antikariske malerarbeidet!
Som medlem bidrar du til å dokumentere, verne om og videreformidle antikvaisk malerarbeid. Samtidig støtter du opp om Historielagets arbeid med videreutviklig av Malerfagets museum

Les mer på www.malhist.no

Nyheter fra Maleren