Sidekart
Vi Maler Norge
Postboks 5479 Majorstua, 0305 Oslo Telefon 23 08 75 90 Faks 23 08 75 89
MESTER
 

Unngå ”svart” arbeid


Som kunde avgjør du selv fargen på huset ditt. Men har du vurdert å få noen til å male svart, bør du så absolutt tenke en gang til!

Spøk til side om et alvorlig tema!
MLF tar avstand fra en hver bruk av ” svart ” arbeid. Det bør du også gjøre!

” Svart ” arbeid har mange negative sider, både for deg som kunde og for samfunnet:

Det er vanskelig for kunder å reklamere på dårlig arbeid. I tillegg er det i praksis umulig å politianmelde tyveri foretatt av ”svarte” arbeidstakere, fordi anmelderen da vil avsløre seg selv som kjøper av ” svart ” arbeid

” Svarte ” arbeidstakerne dekkes ikke av yrkesskadeforsikring eller sykepengeordninger. Men du kan bli holdt erstatningsansvarlig som arbeidsgiver hvis en ” svart ” arbeidstaker blir utsatt for en ulykke med tilknytning til arbeidet

Den ” svarte ” økonomien bidrar til å undergrave samfunnsøkonomien

” Svarte ” arbeidsforhold forutsetter i praksis ikke arbeids- og oppholdstillatelse. Det er derfor et ” svart ” arbeidsmarked som gjør det mulig for illegale innvandrere å skaffe seg arbeid

Deler av ” svart ” arbeid kan også ha forbindelse til organisert kriminalitet og hvitvasking

” Svart ” arbeid faller i praksis utenfor arbeidsmiljølovens vern av de ansatte. Dette gjelder både det formelle vernet mot usaklige oppsigelser, samt de som beskytter mot farlig arbeid og ulovlige arbeidstidsordninger
 


Nyheter fra Maleren