Sidekart
Vi Maler Norge
Postboks 5479 Majorstua, 0305 Oslo Telefon 23 08 75 90 Faks 23 08 75 89
MESTER
 

Fargeskolen / kursAlle behøver inspirasjon for å utvikles og gå videre!

Å gå på kurs er en bra inspirasjonskilde som gir oss nye kunnskaper, impulser og ideer

NCS Basis kurs
Kurset retter seg mot de som jobber profesjonelt med farger innenfor arkitektur, interiør, undervisning, malerfaget, fargehandel, design og formgiving

NCS Basiskurs tar sikte på å gi en grundig innføring i NCS systemets oppbygging og virkemåte

Kurset innholder både teori og et sett med praktiske øvelser som skal gi deltagerne trening i å bruke systemet. Kurset setter også fokus på generell fargelære, og tips til valg av farger, fargenyanser og fargesammensetning ved hjelp av NCS systematikk

NCS profesjonelle hjelpemidler til det daglige arbeidet blir presentert. Med NCS Basiskurs vil deltagerne kunne kommunisere langt bedre og mer profesjonelt om farger.
Kurset gir også kompetanse til å delta på NCS Fordypningskurs, et tilbud til de som ønsker å gå dypere inn i forståelsen av farger

Kursplan finner du her 

Målgruppe:            Alle
Varighet:                Kurset går over 2 dager
Kursavgift:             Kr 4 000,- for MLF medlemmer
                                 kr 4 900,- for andre
Forkunnskaper:    Det kreves ingen
                                 spesielle forkunnskaper for å delta på kurset
Kursleder:              Therese Sandem, NCS Colour Centre Norway

Ta kontakt med NCS Colour Centre for mer informasjon

Nyheter fra Maleren