Vi ser våre omgivelser og vi ser dem i farger!

Vår fargesans gjør det mulig å identifisere og bedømme kvaliteten av objektene

* Farge informerer og opptar oss
* De definerer hvor vi står og hvor vi sitter
* De tillater oss å uttrykke våre følelser og vår identitet
* De har kulturelle betydninger både praktiske og kommersielle

For å karakterisere en farge må man beskrive hva man ser
Det er ikke nok å identifisere fargene med pigmenter og deres blandingsforhold eller med bølgelengder og psykologisk stimulering

Hvordan en farge pigmentmessig er satt sammen er nødvendig for produksjon, - men for å kommunisere om farger, er det behov for et fargesystem som beskriver fargene eksakt slik vi ser dem
 
Kan se ca 10 millioner farger
Alle med normalt fargesyn kan se rundt 10 millioner farger, men uten et fargesystem til å idetifisere dem, er kommunikasjon om farger helt umulig

NCS Natural Colour System er basert på hvordan vi ser farger. Fordi vi alle oppfatter fargene likt - kan vi med NCS kommunisere om farger helt uavhengig av språk og kultur

NCS hjemmeside: www.ncscolour.no
Telefon: 23 08 76 30
E-post: ncs@ncscolour.no

Les mer om NCS