Sidekart
Vi Maler Norge
Postboks 5479 Majorstua, 0305 Oslo Telefon 23 08 75 90 Faks 23 08 75 89
MESTER
 

Linoljemaling fargevifteKulturkulør for linoljemaling er en ny fargesamling utviklet av Riksantikvarieämbetet* i samarbeid med NCS

Kulturkulør er en fargepalett som viser historiske pigmenter i 307 farger og er en videreutvikling av Riksantikvarieämbetets tidligere fargesamlinger for linoljefarger

Hensikten er å vise et flertall av de mulige fargepalettene som kan lages (blandes), når man blander de historiske pigmentene i linolje. Kulturkulør inneholder fargepaletter for 23 utvalgte pigmenter

Kulturkulør vil være et viktig verktøy for både profesjonelle utøvere og for de som vil blande linoljemaling selv

Bruk Kulturkulør
• som guide til historisk fargesetting og
   tradisjonelle pigmenter
• til å lage resepter for fargeblanding
• som overgang mellom tradisjonelle farger
   og NCS-koder

NCS-kodene som inngår i Kulturkulør er avrundet til nærmeste standardiserte NCS-kode.
Alle skillearkene, der pigmentgruppene er angitt, har en QR-kode som gir tilgang til et eget faktablad om de forskjellige pigmentene. Alle fargelamellene har en NCS-kode på baksiden  

*Riksantikvarieämbetet i Sverige er tilsvarende Riksantikvaren i Norge

Les mer/bestill her

Nyheter fra Maleren