Sidekart
Vi Maler Norge
Postboks 5479 Majorstua, 0305 Oslo Telefon 23 08 75 90 Faks 23 08 75 89
MESTER
 

Luminanskontrast / refleksjonsverdiRefleksjonsfaktor, Universell utforming....?

NCS har løsningen og verktøyene til beregning av luminanskontrast!

Luminanskontrast blir beskrevet i Norsk Standard NS 11001-1:2009 Universell utforming av byggverk.
For beregning av luminanskontrast inngår refleksjonsfaktor  i formelen

Det finnes flere verktøy for å finne refleksjonsfaktoren for en farge!

NCS Lyshetsmåler
-er et manuellt verktøy og definerer refleksjonsfaktoren (benevnt som Y') og lyshetstallet (v) ved å visuelt sammenligne prøvene opp mot en en sort-hvit gråskala.
Lyshetsmåleren består av 18 NCS originale fargeprøver fra gråskalaen, som gjør det visuelt enklt å bedømme en overflates lyshet. Fargeprøvene er angitt med lyshetstall (v), lysrefleksfaktor (Y') og NCS-kode
Les mer her

NCS Lyshetstabell
-inneholder refleksjonsfaktoren - i tabellen benevnt som ljusreflektansfaktor (Y') og NCS lyshetstallet (v) på alle de 1950 standardiserte NCS-fargene.
Lyshetstabellen leveres som pdf.fil - engelsk, tysk, fransk og svensk språkutgave
Les mer her


NCS Colour Scan fargemåler
-kan identifisere farger på vegger, puss, tepper, møbler, gulv og bekledning og oppgir blandt annet en målt flates refleksjonsverdi og lyshetstall. Fargemåleren kan også måle flerfarget mønster og tekstil. Tekst i display kan stilles inn på 20 ulike språk bla. norsk. Colour Scan 2.0 har integret mikrofon og opptager.
Les mer om hvilken informasjon fargemåleren oppgir


v
  = lyshetstallet - angir kontrast på en skala mellom 0 og 1. 
       I gråskalaen har fargen svart v = 0,0 og hvit har v = 1,0
Y' = lysrefleksfaktor (refleksjonsfaktor) - angis i % for hvor mye
       lys som reflekteres fra en farget overflate

Ta kontakt med NCS Colour Centre for mer informasjon
- eller bestill ved å klikke på lenkene ovenfor!
Tlf: 23 08 76 30
E-post: post@ncscolour.no


Nyheter fra Maleren