Sidekart
Vi Maler Norge
Postboks 5479 Majorstua, 0305 Oslo Telefon 23 08 75 90 Faks 23 08 75 89
MESTER
 

Dette er NCS Colour SystemNCS – Natural Colour System ®© er et logisk fargekode-system som bygger på hvordan mennesker ser farger

En kode representerer en spesifikk fargeresept og beskriver fargen visuelt. Den er ikke avhengig av begrensninger påvirket av pigmeneter, lys eller
nervesignaler

Europas ledende fargesystem!

NCS hjemmeside: www.ncscolour.no
Telefon: 23 08 76 30
E-mail: ncs@ncscolour.no

NCS Natural Colour System er det mest brukte system for fargeskrivelse i Europa. Systemet ble Norsk Standard i 1984

 
The Natural Colour System
.. er det eneste fargesystemet som beskriver farger nøyaktig slik vi ser dem. Det er lett og logisk å forstå og det er enkelt å bruke. Det finnes uendelig mange farger og alle kan bli identifisert og kodet innenfor NCS-systemet

Bruksområder
NCS Natural Colour System brukes til fargekommunikasjon over hele verden. Det skjer innenfor de fleste bransjer og på alle nivåer i fargevalgsprosessene, fra analyse og ide, til det ferdige kontrollerte produktet.
Kort sagt kan NCS brukes i alle sammenhenger hvor farger skal vurderes hver for seg og i en sammenheng, og hvor valget av farger er viktig.
Nøyaktig fargebetegnelse og reproduksjon av fargene er avgjørende i alt fargesettingsarbeid uansett bransje og bruksområde
 
Pålitelighet
Pålitelige referansefarger som ikke endrer seg, gir troverdighet innen kommunikasjon rundt farger. Det gir industrien mulighet til å utvikle sine produkter etter stabile forutsetninger. Fargesetteren kan stole på at sluttresultatet kommer til å stemme overens med de farger som er valgt. God overensstemmelse mellom betegnelse og fargeprøve er en forutsetning for interpolering mellom prøvene samt for å bestemme fargene mellom de etablerte nivåene

Nyheter fra Maleren