Sidekart
Vi Maler Norge
Postboks 5479 Majorstua, 0305 Oslo Telefon 23 08 75 90 Faks 23 08 75 89
MESTER
 

Om MLFMLF er bransjeforeningen for mesterbedrifter i maler- og byggtapetserfagene

MLF's visjon:
MLF SKAL VÆRE NYTTIG FOR MEDLEMMENE.
Det betyr at MLF, med støtte i BNL-fellesskapet, skal:
• SIKRE RAMMEBETINGELSENE FOR BRANSJEN
• SØRGE FOR TJENESTER OG TILBUD SOM MEDLEMMENE TRENGER
• YTE GOD SERVICE TIL DET ENKELTE MEDLEM
• IVARETA OG UTVIKLE FAGET
• IVARETA OG UTVIKLE ORGANISASJONEN

Vi driver med medlemsservice, slik som kurs, advokattjenester og annen rådgivning. Vi tilbyr medlemsfordeler i form av rabatter på innkjøp og spesialtilpassede produkter. Vi utvikler redskaper som kan brukes for å bli bedre lærebedrifter, bedre arbeidsgivere og bedre på økonomi- prosjektstyring

www.nho.noMLF er dessuten bransjens representant overfor de politiske beslutningssentra. Her samarbeider MLF med
Byggenæringens Landsforening (BNL) og andre bransjeforeninger i byggenæringen samt Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Vi forhandler frem tariffavtaler som del av arbeidsgiverfellesskapet
innenfor BNL og NHO. Her samarbeider vi med arbeidstakernes organisasjoner

Vi vil at våre medlemmer skal framstå som seriøse og dyktige
Vi arbeider for å fremme bransjens omdømme
 
www.maleren.noMLF eier bransjebladet Maleren, som kommer ut ti ganger i året. Bladets lesergruppe er først og fremst eiere og ansatte i medlemsbedriftene, men er også aktuelt for
arkitekter, større byggherrer og entreprenører

www.ncscolour.noMLF driver NCS Colour Centre, som selger NCS-systemet i Norge. NCS er Norsk Standard for fargebeskrivelse og leverer en rekke hjelpemidler til arkitekter, håndverkere og andre
Nyheter fra Maleren