Flåmsbanen

Kategori:
Kategorier / Attraksjoner / Kulturminner & byggverk / Vei/Bru/Togstrekninger
Kommune:Aurland
Adresse:Flåm-Myrdal

Flåmsbana er en sidebane til Bergensbanen mellom Myrdal stasjon og Flåm. Hele banen ligger i Aurland kommune i Sogn og Fjordane fylke. Stasjonene på Flåmsbana - i tillegg til Upsete stasjon på Bergensbanen - er de eneste jernbanestasjonene i Sogn og Fjordane.

Flåmsbana har 20 tunneler fra Myrdalsplatået, ned den stupbratte dalen og til bunnen av Flåmsdalen. Over en strekning på i alt 20,2 kilometer går 5,7 kilometer av den i tunnel. Det tilsvarer mer enn en fjerdedel av lengden på banen.

Fra Myrdalsplatået og ned til bunnen av Flåmsdalen er høydeforskjellen fra høyeste til laveste punkt på 865,5 meter, eller en stigning på 55,6‰ i snitt. Det gir omtrent en stigning på 1 meter per 18 meter kjørelengde, og dette gjør den til verdens tredje bratteste normalsporede adhesjonsbane.

Vendetunnelen går i sløyfer på flere nivåer og går inn og ut av fjellet. Disse er nødvendige for at stigningen ikke skal bli for voldsom for ordinær togtrafikk.Av de 20 tunnelene på strekningen er hele 18 drevet for hånd. Hver meter kostet omtrent en måneds arbeid. Tekst hentet fra Wikipedia.no for mer info se Wikipedia eller Flåmsbanens hjemmesider.